5  – אגורות לעמוד!!! הכי זול בארץ.. בעצם בעולם!
אגודת הסטודנטים מציגה לכם את שיתוף הפעולה עם אתר ההדפסות עותקים!
ניתן להזמין סיכומים ישירות מאתר האגודה.
סטודנטים חברי אגודה מדפיסים רק בעותקים! חשוב לנו להדגיש שהאגודה מסבסדת עבורכם את ההדפסות ואת כריכת האגודה באתר עותקים!