התנדבות באגודה מזכה ב36 שעות מעורבות קהילתית!!!

לפרטים: פנו למדור התנדבות בקהילה!

togive@aguda-ono.com