התנדבות באגודה מזכה ב – 36 שעות מעורבות קהילתית.                                                                                                                                       לפרטים: פנו למדור מעורבות חברתית בקהילה!                                                                                                                                        meoravut@aguda-ono.com