Logo-Heb2

סקר הסטודנט 2017 יוצא לדרך! שילוב חרדים באקדמיה
עד כמה אתם מרוצים מהתואר שלכם? מה אתם חושבים על הקמפוס שלכם? ובמה אתם הייתם מתעסקים במקומנו? סקר הסטודנט לשנת 2017 יוצא לדרך. למעלה מעשרת אלפים סטודנטים וסטודנטיות השתתפו בסקר הקודם ועזרו לנו להעלות לסדר היום הציבורי את מצב הצעירים והסטודנטים בישראל. הזדמנות נדירה להשפיע על השיח הציבורי ולהביא לשיפור רווחת הסטודנטים והסטודנטיות בישראל. הצביעו והשפיעו עכשיו! מתוך ההבנה לחשיבות הנושא, התאחדות הסטודנטים פועלת להנגיש את מערכת ההשכלה הגבוהה לסטודנטים החרדים ולפעול להגדלת מספרם במערכת. כחלק מעבודת הרקע, מחלקת המחקר, ביצעה סקירה להשתלבות חרדים במוסדות ההשכלה הגבוהה, בדגש על ארצות הברית. למרות ההבדלים בין האוכלוסיות החרדיות בארה"ב ובישראל, מעניין לראות כיצד מתייחסת החברה החרדית בארה"ב לרכישת השכלה גבוהה וחשיבותה. מצורף לעיונכם.
היום השלישי של סמינר הקיץ- הכשרת הנהלות

יום זה נועד להכשרת ההנהלות שלכם/ן ומתחלק לשתי אופציות אפשריות:
1. הכשרה עצמאית, שאת/ה מעביר/ה להנהלה שלך.
2. הכשרה מטעם ההתאחדות, המועברת על ידי עובדי ההתאחדות.

עבור היו"רים שבחרו בהכשרה עצמאית: בכדי שנערך ליום הזה בצורה המיטבית, נשמח שתמלא/י את הרישום הסופי בלינק הבא- יום שלישי לסמינר- הכשרה עצמאית- רישום סופי

​לו"ז הכשרה מטעם ההתאחדות:
9:00-10:30 בניית תוכנית עבודה ותקציב
10:30-10:45 הפסקה
10:45-11:45 ניהול ונהלי עבודה
11:45-13:00  מיתוג ושיווק אגודה

ישיבת נשיאות

ביום שלישי הקרוב, 8.8.2017, תתקיים ישיבת נשיאות כחלק מאירועי סמינר הקיץ. בישיבה​ נעבור על התכנית האסטרטגית, נתעדכן על תכנית התעסוקה,​ נבחר חברים לוועדות השונות ונשמע עדכונים בתחומים שונים. אל תפספסו!

Translate »