זכויות נשים בהריון ואחרי לידה :

תוספת זמן: תוספת של 30 דקות גלובליות לכל בחינה .

היעדרות מבחינות: בכפוף להצגת אישור רפואי, תוכל סטודנטית בהריון שמצבה אינו מאפשר לה נוכחות בבחינה להיבחן במועד אחר, במסגרת המועדים המקובלים .

יציאה לשירות במהלך הבחינות: ללא הגבלה של מספר פעמים במהלך בחינה, למעט בחצי הראשונה והאחרונה של הבחינה.

הגשת מטלות: זכאות לדחייה של עד 7 שבועות ממועד הגשת המטלה או לקבלת מטלה חלופית ובכפוף לאישור המרצה והוועדה לענייני סטודנטים.

בחינות: ניתן להיעדר מבחינות לתקופה של עד 14 שבועות מיום הלידה ותינתן זכאות להיבחן במקצועות הנ"ל במועדי הבחינות המקובלים .

סטודנטים במילואים :

רכז המילואים: אחראי על טיפול בסטודנטים אשר שהו במילואים וזקוקים לעזרה. הרכז עובד בצמוד מנהל האקדמאי של הפקולטה ובתיאום עם נציגי אגודת הסטודנטים .

דחיית מועדי עבודות: בקורסים בהם קיים מבחן סופי): סטודנט ששירת במילואים בזמן בו נדרש להגיש עבודה יוכל להגיש את העבודה במועד מאוחר יותר, אך טרם החזרת העבודות לסטודנטים/להגיש את העבודה בסמסטר אחר .

מועדי בחינות: לכל בחינה קיימים 3 מועדים ולסטודנט האפשרות לבחור שניים מתוכם באם יזדקק למועד נוסף מעבר ל-2 המועדים המוצעים, יקבע לו מועד נוסף ע"י ועדה לענייני סטודנטים.

פטור מהגשת מטלות: סטודנט ששירת במילואים 12 ימים רצופים לכל הפחות זכאי לפטור מהגשת מטלות בקורסים המבוקשים וציון הבחינה יחשב כציון סופי בקורס .

הטבות נוספות: סטודנט אשר שהה במילואים יוכל לצלם חומרים שהפסיד במהלך הסמסטר במנהל הסטודנטים בחינם. סטודנט אשר שהה במילואים לתקופה של 28 ימים בשנה יוכל לקבל אישור השתתפות במחויבות קהילתית .

לחצו כאן בכדי להגיע לתקנונים של המכללה

 

בהצלחה לכולם !

Der https://ghostwriter-hilfe.com/essay/ arbeitsmarkt bietet schier unendliche mglichkeiten
Translate »